Τηλ: +30 2665 306734 Κιν: +30 6977 454 404
info@monosisgroup.gr

Υπηρεσίες

Θερμομόνωση
Στεγανοποίηση
Πατητή Τσιμεντοκονία
Δομικές Επισκευές
Διακοσμητικά Δάπεδα
Δομικές Ενισχύσεις
Συστήματα προστασίας δαπέδων εσωτερικού χώρου
Δάπεδα εξωτερικών χώρων