ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Υψηλής ποιότητας αλκυδικό αστάρι βερνικοχρωμάτων για μεταλλικές επιφάνειες.

Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας αλκυδικό αστάρι βερνικοχρωμάτων για μεταλλικές επιφάνειες.

Χαρακτηριστικά 
Οδηγία Ε.Ε. 2004/42/EU VOC

Απόδοση:
13 m / Lt
Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας.

Φυλλάδιο Τεχνικών Προδιαγραφών
Δήλωση Δεδομένων Ασφαλείας