ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Ε

Ειδικό διαλυτικό για τα χρώματα πισίνας και διαγράμμισης.

Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Ειδικό διαλυτικό για τα χρώματα πισίνας και διαγράμμισης.

Χαρακτηριστικά
Οδηγία Ε.Ε. 2004/42/EU VOC
Διαλυτικό

Απόδοση:
Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας.

Φυλλάδιο Τεχνικών Προδιαγραφών
Δήλωση Δεδομένων Ασφαλείας