ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ BEROXY 001

Διαλυτικό εποξεικών χρωμάτων.

Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Διαλυτικό εποξεικών χρωμάτων.

Χαρακτηριστικά
Διαλυτικό

Απόδοση:
8m2/Lt
Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας.

Φυλλάδιο Τεχνικών Προδιαγραφών
Δήλωση Δεδομένων Ασφαλείας