ΜΙΝΙΟ 100% ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ

Πολύ καλής ποιότητας αντισκωριακό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων.

Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Πολύ καλής ποιότητας αντισκωριακό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων. 100% αντισκωριακή προστασία.

Χαρακτηριστικά 
Αντισκωριακό
Οδηγία Ε.Ε. 2004/42/EU VOC

11m2 /Lt
Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Φυλλάδιο Τεχνικών Προδραγραφών