100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΛΛΕΝΙΤ (ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΓΚΡΙ, -1194)

100% ακρυλικό χρώμα, Γκρι και Κεραμιδί. Κατάλληλο για ελενίτ, κεραμίδια, σοβά και μπετό.

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά 
Οδηγία Ε.Ε. 2004/42/EU VOC
Οικονομικό.

Απόδοση
13m2/Lt
Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας

Πιστοποιήσεις

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Φυλλάδιο Τεχνικών Προδιαγραφών